สภ.โพนทราย

 

 

 

 

  


สถานีตำรวจภูธรโพนทราย
หมูที่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
โทร.0 4359 5080 E-Mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : ด.ต.จำรัส โมเม ผบ.หมู่(ป.)ฯ โทร.09 2751 5782